Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong Nam Định

SỨ MỆNH: Phát hiện, bồi dưỡng học sinh giỏi, góp phần đào tạo hiền tài

TẦM NHÌN: Xây dựng trường chuyên chất lượng cao, vươn tầm khu vực, hội nhập quốc tế.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI: Trí tuệ, Nhân văn, Trách nhiệm, Tự tôn, Sáng tạo.

Lịch sử ngày 20/10- tôn vinh và phát huy vai trò  kiến tạo, dựng xây của người phụ nữ.

Lịch sử ngày 20/10- tôn vinh và phát huy vai trò kiến tạo, dựng xây của người phụ nữ.

20/10/2021 Ngày 20/10/1930, Hội Phụ nữ phản đế Việt Nam (nay là Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam) chính thức được thành lập. Từ dấu mốc quan trọng này, với tinh thần trân trọng vai trò, vị trí người phụ nữ, với tư tưởng nhân văn về bình đẳng giới, ngày 20/10 hàng năm được Đảng ta lấy là ngày kỉ niệm và tôn vinh phụ nữ Việt Nam.